Drainage op riool aansluiten: wij vertellen hoe

U wilt uw tuin of ander stuk grond voorzien van een drainagesysteem en u wilt deze aansluiten op het riool? Dit is een goede optie, aangezien u zo al het overtollige water eenvoudig weg kunt voeren, zonder daarmee de rest van de omgeving te veel te belasten. Uw drainagesysteem op het riool aansluiten is iets wat u in principe zelf kunt doen. In dit blog vertellen we u graag hoe, maar lichten we ook nog even kort de basisprincipes van drainage toe. Zo heeft u direct een volledig overzicht van hoe u het beste uw drainage kunt aansluiten op het riool.

Wat is drainage en waarvoor dient het?

Wat is drainage precies? Drainage is een cruciaal systeem voor het beheer van overtollig water in verschillende omgevingen zoals tuinen, landbouwgronden en stedelijke gebieden. Het principe van drainage is gebaseerd op het afvoeren van water via een netwerk van ondergrondse buizen, die het water verzamelen en afleiden naar een centraal punt, meestal het openbaar riool of een natuurlijke waterloop.

 

Het belang van drainage

De aanleg van een drainagesysteem voorkomt dat water zich ophoopt en schade of overlast veroorzaakt. In agrarische gebieden zorgt drainage voor betere bodemcondities, waardoor gewassen gezonder kunnen groeien en bodemerosie wordt verminderd. In stedelijke gebieden en in achtertuinen voorkomt een goed drainagesysteem wateroverlast, wat ervoor zorgt dat u veel vaker van uw tuin kunt genieten of dat een stad een stuk makkelijker leefbaar blijft. Met drainage zorgt u er dus voor dat er zo min mogelijk beschadigd raakt, wanneer er lange tijd veel waterdruk is op uw terrein.

 

Verschillende typen drainagesystemen

Er zijn verschillende typen drainagesystemen, afhankelijk van het doel en de omgeving. Perforatiebuizen worden vaak gebruikt in tuinen en op sportvelden, terwijl meer gespecialiseerde systemen zoals Franse drains of slotdrains toepassingen vinden in landbouwgronden en rond infrastructurele werken. We lichten deze graag zeer kort uit, zodat u de beste keuze kunt maken.

 

Perforatiebuizen

Dit zijn buizen met kleine gaatjes erin, die vaak worden gebruikt in tuinen en op sportvelden. Ze zijn ideaal voor oppervlaktedrainage van grasrijke gebieden omdat ze overtollig water direct uit de bovenste bodemlagen kunnen opvangen en afvoeren.

 

Frans drainagesysteem

Een Frans drainagesysteem bestaat uit een met grind gevulde geul waarin een geperforeerde buis ligt. Dit systeem is zeer effectief voor het afvoeren van water uit diepere lagen van de bodem. Een goede verticale drainage is hierbij wel altijd een vereiste. Het wordt vaak geïnstalleerd op plaatsen waar water diep onder het oppervlak moet worden verzameld, zoals in tuinlandschappen of landbouwgrond.

 

Slotdrains

Slotdrains zijn slanke, lineaire drains die vaak worden gebruikt in stedelijke of commerciële toepassingen, zoals rondom parkeerterreinen en wegen. Ze bieden een onzichtbare oplossing voor waterafvoer. Zo gaat dit dus niet ten koste van de uitstraling van de omgeving. Deze drains zijn vaak gemaakt van sterke, duurzame materialen zoals beton of staal en zijn ontworpen om grote hoeveelheden water snel af te voeren.

De voordelen van het aansluiten van drainage op het riool

Het aansluiten van drainage op het riool brengt verschillende voordelen met zich mee, ten opzichte van de andere aansluitingsmogelijkheden. We vertellen u graag kort wat dit u allemaal oplevert:

 • Effectieve afvoer van grote hoeveelheden water: Het rioolsysteem is ontworpen om grote hoeveelheden water efficiënt af te voeren. Dit is met name voordelig in gebieden die gevoelig zijn voor zware regenval of overstromingen.
 • Verminderde belasting van het oppervlaktewater: Door drainage direct op het riool aan te sluiten, wordt voorkomen dat grote hoeveelheden regenwater rechtstreeks in een sloot, rivier of vijver geloosd worden.
 • Consistentie in afvoercapaciteit: Het riool heeft een constante afvoercapaciteit. Hierdoor hoopt water zich niet overbodig lang op en wordt het voortdurend afgevoerd.
 • Relatief lage onderhoudskosten: Drainagesystemen die op het riool zijn aangesloten, vereisen over het algemeen minder onderhoud dan systemen die water afvoeren naar bodem of oppervlaktewater. Dit komt doordat minder sediment en afvalstoffen zich ophopen in het systeem, wat bij andere systemen vaak leidt tot verstoppingen en andere onderhoudsproblemen.

Voorbereiding voor het aansluiten van drainage op het riool

Voordat u begint met het aanleggen van een drainagesysteem dat aangesloten wordt op het riool, is het belangrijk om de juiste materialen en gereedschappen in huis te halen. Bij PVC-handel kunt u al terecht voor een heleboel van deze materialen. Zonder goede voorbereiding maakt u het uzelf onnodig lastig, dus zorg ervoor dat u alles al in huis hebt.

 

Benodigde materialen

 • Drainagebuizen: Een drainagebuis is in de praktijk vaak een geperforeerde buis die speciaal ontworpen is voor drainage doeleinden.
 • Drainage hulpstukken: Koppelstukken (een Y- of T-stuk) en bochten zijn nodig om de buizen correct aan elkaar en aan het riool te verbinden.
 • Grind of geotextiel: Grind of geotextiel wordt gebruikt voor het omhullen van de buizen, wat helpt om verstoppingen door sediment te voorkomen.
 • Inspectieput: Een inspectieput is een must voor het onderhoud en inspectie van het drainagesysteem.
 • PVC-lijm en rubberen ringen: PVC-lijm en rubberen ringen zijn er voor het waterdicht maken van alle verbindingen.

 

Gereedschappen en uitrusting

 • Graafgereedschap: Voor het graven van sleuven, zoals een spade of een graafmachine bij grotere projecten.
 • Waterpas: Om te zorgen dat de drainagebuizen correct aflopen naar het riool.
 • Zaag: Voor het op maat zagen van de buizen.
 • Meetlint: Voor nauwkeurige metingen tijdens het plaatsen van de buizen.

Hoe sluit u drainage aan op het riool: een stappenplan

Het correct aansluiten van een drainagesysteem op het riool vereist nauwkeurige planning en uitvoering om te zorgen dat het systeem efficiënt en conform de wettelijke richtlijnen functioneert.

Stap 1: Plan de aanleg van uw drainage zorgvuldig

Een goed begin is het halve werk. Daarom raden we u zeer aan om eerst een gedetailleerd ontwerp te maken van uw tuin of omgeving, waarin u duidelijk aangeeft waar het water allemaal verzameld moet worden. Gebruik hiervoor een plattegrond van uw tuin of omgeving om de laagste punten en de natuurlijke waterstroom vast te stellen. U kunt hiervoor ook gebruik maken van online tools zoals Google Earth. Daarnaast willen we u ook aanraden om goed rekening te houden met het weer tijdens de aanleg. Heel veel regen bemoeilijkt het proces enorm, maar een gortdroge bodem helpt ook niet tijdens de aanleg van uw drainage afvoer. Ten slotte raden we u ook aan om van tevoren even na te gaan bij uw gemeente wat exact de lokale bouw- en milieuvoorschriften zijn, zodat u hier in de aanleg rekening mee kunt houden.

 

Stap 2: Graafwerkzaamheden

Het graven van de juiste sleuven voor uw drainagebuizen is ontzettend belangrijk. Alle sleuven die u graaft, of laat graven, moeten zeker groot genoeg zijn om de drainagebuizen en de grindlaag in te leggen. Zorg ervoor dat de helling overal minimaal 1 cm is, zo zorgt u er namelijk voor dat al het water op natuurlijke wijze naar het riool stroomt. Gebruik hiervoor een waterpas of laser. Zo meet u nauwkeurig of de helling over wel 1 cm bedraagt.

 

Stap 3: Plaats de drainagebuizen

Bij deze stap is het cruciaal dat de perforaties van de buizen naar beneden wijzen. Dit zorgt er namelijk voor dat het water efficiënt kan infiltreren. Zorg voor ongeveer 10 cm overlap tussen elk buissegment. Gebruik altijd speciale manchetten of verbindingsstukken om de buizen aan elkaar te koppelen. Hiermee creëert u namelijk makkelijker een samenhangend en lekvrij systeem. Als u een drainagebuis extra wilt beschermen tegen zand of wortels, dan raden we u aan deze te omhullen met geotextiel.

 

Stap 4: Aansluiten op het riool

Het correct aansluiten van de drainage op het riool is misschien wel de meest technische stap. Hiervoor moet u de juiste verloopstukken en adapters gebruiken die compatibel zijn met uw drainagebuizen, maar ook met uw rioolsysteem. Breng vervolgens een laag PVC-lijm aan op alle verbindingen, zodat er een waterdichte afsluiting ontstaat. Gebruik indien nodig nog rubberen ringen om de aansluiting te verzegelen. Controleer vervolgens nog een laatste keer of conform alle lokale bouw- en milieuvoorschriften te werk bent gegaan door uw werk te laten goedkeuren door de gemeente. Heeft u hulp nodig bij het aansluiten van uw regenpijp op het riool? Hier helpen we u ook graag mee in een ander blog.

 

Stap 5: Afwerking

In de laatste stap zorgt u ervoor dat uw drainage ook zo duurzaam mogelijk functioneert. Na het plaatsen van de buizen en het aansluiten op het riool moet u eerst de buizen bedekken met een laag grind of zand. Dit fungeert als het ware als een filterlaag die ervoor zorgt dat de buizen niet verstopt raken. Vervolgens moet u de uitgegraven sleuf weer vullen met de aarde die daar voorheen ook lag. Stamp deze aarde goed aan om toekomstige verzakkingen te voorkomen en herstel de bovenlaag zodanig dat het er weer uitziet zoals voorheen. Daarnaast zorgt u er hiermee ook voor dat er geen water op het oppervlak blijft staan.

 

Sluit vandaag nog uw drainagesysteem aan op het riool

Uw drainagesysteem aansluiten op het riool brengt meerdere voordelen met zich mee. In het algemeen zorgt een goed drainagesysteem ervoor dat u zo min mogelijk wateroverlast ervaart. Het aansluiten van uw drainage op het riool is een klusje wat u met enige hulpmiddelen en technische kennis zelf kunt doen. Plan dit van tevoren goed en volg bovenstaande stappen strikt, zo geniet u van jarenlange drainage zonder dat u er omkijken naar heeft.

1
Van Zeeland Watertechniek
Van Zeeland Watertechniek Online
Kan ik je ergens mee helpen? Stuur me alsjeblieft een bericht. We zijn momenteel gesloten, maar laat gerust een bericht achter.