Hoe werkt een terugslagklep of keerklep?

Terugslagkleppen, ook wel bekend als keerkleppen, spelen een essentiële rol in diverse watersystemen. Ze voorkomen dat vloeistoffen of gassen in de verkeerde richting stromen. Hierdoor blijven de integriteit en efficiëntie van het systeem behouden. In dit blog gaan we dieper in op de functie en het belang van terugslagkleppen. We bespreken hoe ze werken en waarom ze zo cruciaal zijn in verschillende toepassingen, zoals het voorkomen van waterschade, bescherming van apparatuur, handhaven van de druk en het voorkomen van vervuiling. Bovendien delen we enkele belangrijke tips voor een correcte installatie van deze kleppen, zodat u zorgt voor een veilige doorstroom in uw watersysteem.

Wat is een terugslagklep/keerklep?

Maar wat is een terugslagklep precies? Een (pvc) terugslagklep, ook wel bekend als een keerklep, vormt een essentieel onderdeel van diverse watersystemen, waaronder waterleidingen, waterpompen, afvoeren en waterafvoersystemen. Het klepmechanisme zorgt dat vloeistoffen of gassen niet in de verkeerde richting stromen. Het primaire doel van keerkleppen is om de doorstroming van vloeistoffen of gassen in één richting toe te staan en tegelijkertijd te voorkomen dat de vloeistof of het gas terugstroomt. Hierdoor blijft de integriteit van het systeem behouden en worden ongewenste problemen zoals waterschade, drukverlies en vervuiling voorkomen.

Wat is het doel van een terugslagklep?

Een terugslagklep is essentieel om ervoor te zorgen dat vloeistoffen of gassen in een leidingsysteem slechts één kant in stromen, waardoor terugstroming onmogelijk wordt. Dit maakt de terugslagklep een betaalbare oplossing voor potentiële problemen.

Waarvoor heb ik een terugslagklep nodig?

Bij het aanleggen van een riool- of waterleiding is het van cruciaal belang om een terugslagklep te installeren. De keerklep voorkomt namelijk dat vervuild water terugstroomt in het systeem. Het is essentieel om hier aandacht aan te besteden, aangezien het ontbreken van een terugslagklep kan leiden tot ongewenste situaties zoals het omhoog komen van rioolwater in bijvoorbeeld uw toilet. Door het plaatsen van keerkleppen wordt dit risico beperkt en bent u verzekerd van een goed functionerend en hygiënisch watersysteem. Daarom is het nodig om keerkleppen te gebruiken en aanzienlijke schade en veiligheidsrisico's aanzienlijk te beperken.

Hoe werkt een (pvc) terugslagklep?

Maar hoe functioneren deze keerkleppen precies? De werking van een terugslagklep is afhankelijk van het specifieke type klep dat wordt gebruikt. Sommige terugslagkleppen worden geopend door de stroming van vloeistoffen of een andere substantie, waarna ze weer gesloten worden door middel van zwaartekracht, een scharnier of een veer. In andere gevallen sluit de klep zelf door de stroming van de vloeistof. Het juist functioneren van de terugslagklep hangt dus nauw samen met het specifieke ontwerp en mechanisme van de klep die is geplaatst. Deze terugslagkleppen worden ook wel scharnierende terugslagkleppen genoemd. Ook kunt u kiezen voor een dubbele terugslagklep, waarbij er twee kleppen in het systeem zitten die samenwerken om nog efficiënter het drukverschil te reguleren.

Bescherming tegen waterschade door een keerklep

In waterleidingen en waterafvoersystemen voorkomt een terugslagklep dat water in de verkeerde richting stroomt, waardoor mogelijke schade en potentiële overstromingen worden voorkomen.

Bescherming van apparatuur tegen waterschade

Terugslagkleppen worden gebruikt om waardevolle apparatuur en systemen stroomafwaarts te beschermen tegen schade veroorzaakt door terugstroming. Door te voorkomen dat vloeistoffen of gassen in de verkeerde richting stromen, voorkomen keerkleppen mogelijke schade aan gevoelige componenten van apparaten (zoals bijvoorbeeld pompen).

Behoud van druk door keerkleppen

Terugslagkleppen vervullen een essentiële rol in het handhaven van de normale systeemdruk, zelfs wanneer de watertoevoer wordt onderbroken. Dit is met name belangrijk in systemen met meerdere aansluitingen of in gebieden met schommelende waterdruk of plaatselijke drukverhoging. Door de aanwezigheid van een terugslagklep blijft de druk constant, wat resulteert in een gelijkmatige en efficiënte doorstroming van de vloeistof of het gas Op deze manier zorgen terugslagkleppen ervoor dat het watersysteem optimaal functioneert en een te hoge druk of laag drukverlies voorkomen worden. Mocht er toch drukverschil ontstaan, dan is dit altijd een aanvaardbaar drukverlies of -winst en heeft dit geen negatieve impact.

Keerkleppen voorkomen vervuiling door terugstroom

Een belangrijke functie van een terugslagklep is het actief voorkomen van verontreinigingen of afvalstoffen die terugstromen in het watersysteem. Dit is essentieel om de waterkwaliteit te handhaven en te voorkomen dat schadelijke stoffen zich verspreiden door het systeem. Door de eenrichtingsstroom te waarborgen, zorgt de klep dat alleen schoon water de leidingen bereikt, waardoor de integriteit en veiligheid van het watersysteem worden gewaarborgd.

Een terugslagklep in de riolering voorkomt verontreinigd water door terugstroom

Een veelvoorkomende toepassing van terugslagkleppen is in rioleringssystemen, waar ze worden geïnstalleerd om terugstroming van rioolwater te voorkomen en een veilige afvoer van afvalwater te waarborgen. Door de installatie van een klep in de riolering wordt voorkomen dat verontreinigd water terugstroomt in het systeem en stroomopwaarts terechtkomt. Dit is van cruciaal belang om een hygiënische afvoer van afvalwater te garanderen en bijvoorbeeld te voorkomen dat rioolwater terugstroomt in uw toilet. Terugstroming van afvalwater kan namelijk leiden tot vervuiling van het systeem doordat de stroom onzuiverheden bevat die zich stroomopwaarts verspreiden.

Keerkleppen voorkomen sifonwerking

Terugslagkleppen hebben nog een belangrijke functie: het voorkomen van sifonwerking. Sifonwerking treedt op wanneer vloeistoffen door de zwaartekracht van een hoger naar een lager punt stromen. Door de klep alleen in één richting te laten werken, voorkomen terugslagkleppen ongewenste vloeistof overdracht en handhaven ze de gewenste stromingsrichting. Op deze manier dragen terugslagkleppen bij aan een gecontroleerde en efficiënte doorstroom van vloeistoffen, zonder het risico dat vloeistoffen terugstromen of het systeem wordt verstoord.

Een keerklep beschermt tegen ongedierte

Daarnaast biedt een terugslagklep nog andere voordelen, waaronder het buitensluiten van ongedierte. Door deze kleppen correct te installeren, zorgt u voor een veilige doorstroom van vloeistoffen, maar voorkomt u ook dat ongewenste gasten zoals insecten en knaagdieren binnendringen. Dit draagt bij aan het behoud van een hygiënische en gezonde omgeving. Bovendien helpt de klep mogelijke schade of verstoring veroorzaakt door deze ongewenste indringers voorkomen.

Keerkleppen zijn onmisbaar

Terugslagkleppen zijn van onschatbare waarde in diverse industrieën en systemen vanwege hun veelzijdige functies. Ze staan garant voor betrouwbaarheid, bescherming en zekerheid, waardoor ze essentieel zijn voor de optimale werking van uiteenlopende systemen.

Extra zekerheid: installeer keerkleppen voor een veilige doorstroom

Het correct installeren van terugslagkleppen is van cruciaal belang om de effectieve werking van het watersysteem en veilige doorstroom te waarborgen en mogelijke problemen, zoals terugstroming, te voorkomen. Enkele belangrijke tips om te zorgen dat de keerkleppen correct gemonteerd worden:

De juiste locatie voor de klep

Neem de tijd om het watersysteem te beoordelen en bepaal de optimale plek(ken) om terugslagkleppen te installeren. Dit kan variëren afhankelijk van het type systeem en de specifieke eisen ervan. Identificeer de punten waar terugstroming mogelijk is en plaats de kleppen op strategische locaties om dit te voorkomen.

De juiste keerkleppen gebruiken

Kies de juiste terugslagklep. Er zijn verschillende typen terugslagkleppen, elk met hun eigen specifieke functies en toepassingen, denk aan scharnierende terugslagkleppen of een dubbele terugslagklep. Het is belangrijk om het juiste type klep te kiezen op basis van uw specifieke situatie. Bijvoorbeeld, voor waterleidingen, waterpompen, afvoeren of waterafvoersystemen, zijn er specifieke terugslagkleppen beschikbaar. Zorg ervoor dat u de juiste klep gebruikt.

Volg de installatie-instructies

Raadpleeg altijd de instructies van de fabrikant voor de juiste installatiemethode en volg deze nauwkeurig. Elk type terugslagklep kan specifieke installatievereisten hebben, zoals de juiste positionering, bevestigingsmethoden of afdichtingsvereisten. Door de installatie-instructies zorgvuldig te volgen, zorgt u ervoor dat de kleppen optimaal functioneren en de gewenste resultaten opleveren.

Zorg voor een optimaal werkend watersysteem met keerkleppen

Terugslagkleppen, ook wel keerkleppen genoemd, zijn van onschatbare waarde in verschillende watersystemen. Ze spelen een essentiële rol bij het waarborgen van de veiligheid, betrouwbaarheid en efficiëntie van de doorstroom. Of het nu gaat om het voorkomen van waterschade, beschermen van waardevolle apparatuur, handhaven van de druk of voorkomen van vervuiling, terugslagkleppen zijn onmisbaar. Door het juiste type klep op de juiste locatie te installeren en de installatie-instructies nauwkeurig te volgen, zorgt u ervoor dat het watersysteem optimaal functioneert en potentiële problemen effectief worden voorkomen. Investeer in terugslagkleppen en geniet van een veilige doorstroom in uw systeem.

1
Van Zeeland Watertechniek
Van Zeeland Watertechniek Online
Kan ik je ergens mee helpen? Stuur me alsjeblieft een bericht. We zijn momenteel gesloten, maar laat gerust een bericht achter.