Wat is een afschot en hoe legt u een riolering afschot aan?

Wanneer u een riolering aanlegt, komt u onvermijdelijk de term 'afschot' tegen. Misschien vraagt u zich af: wat is een afschot en hoe leg ik een riolering met afschot aan? Dit blog is bedoeld om u hierin wegwijs te maken. We zullen het concept van afschot uitleggen en u stapsgewijs begeleiden bij het proces van het aanleggen van een riolering afschot.

Wat is een afschot?

'Afschot' is een term uit de wereld van de bouw en sanitair, die verwijst naar de helling of het niveauverschil dat nodig is om de waterstroom in een bepaalde richting te leiden. In de context van riolering betekent dit dat de liggende leidingen lichtjes moeten hellen, zodat het water van het ene punt naar het andere stroomt, meestal van uw huis naar de hoofdriolering. Bij een juist afschot weet je zeker dat water snel wegstroomt en via de afvoer in de riolering terechtkomt.

Het belang van een juiste afschot

Een correct afschot is van cruciaal belang bij het aanleggen van een riolering. Met een te klein afschot kan het water niet efficiënt door de leidingen stromen en kan het leiden tot verstoppingen. In dit geval is er kans dat het vuil neerslaat, omdat het niet snel genoeg door de buis beweegt. Een te groot afschot kan echter ook problemen veroorzaken, omdat het water dan te snel stroomt en de vaste deeltjes achterblijven, wat ook tot verstoppingen kan leiden. Daarom is het essentieel om een optimale balans te vinden.

Hoe bereken je het afschot?

Het berekenen van het afschot kan eenvoudig worden gedaan. Het wordt meestal uitgedrukt in millimeters per meter (mm/m). In Nederland adviseren we een minimum afschot van 16 mm/m voor leidingen met een diameter kleiner dan 125 mm. Voor leidingen groter dan 125 mm kan een minimum afschot van 8 mm/m voldoende zijn.

Handige regels voor een afschot riolering

Er zijn enkele handige vuistregels die van pas komen wanneer u de riolering met afschot aan wil leggen:

  • Hoe langer de afvoerleidingen, hoe groter de kans op verstopping.
  • Hoe meer bochten, hoe groter de kans op verstopping. Zorg er dus voor dat de rechte lijn van de afvoerbuizen zo lang mogelijk is.
  • De maximale richtingsverandering bedraagt 135°. Bit betekent concreet dat het maximale aantal bochten 3 bochten van 45° bedraagt.
  • Het afschot van liggende verzamelleidingen moet voor water rioleringen tussen de 5 mm/m en 20 mm/m liggen, volgens de voorschriften van NEN 3215.

Extra tip: probeer zo min mogelijk bochten te leggen in de riolering. Het is het beste als je de volledige waterstroom vanuit een centraal punt direct door leidingen vervoert naar de riolering.

Riolering aanleggen met afschot: een stap voor stap gids

Stap 1: het plan

Begin met een duidelijk plan van uw rioolsysteem. U moet weten waar de leidingen zullen lopen en waar ze op het hoofdriool systeem aansluiten.

Stap 2: de uitgraving

Graaf een geul waar de rioolbuis zal lopen. Zorg ervoor dat de geul diep genoeg is en een lichte helling heeft in de richting van de hoofdriool.

Stap 3: het afschot aanbrengen

Leg de afvoerbuizen in de geul en zorg ervoor dat het afschot correct is. Maak gebruik van een waterpas om de helling te controleren.

Stap 4: de installatie

Nadat de buizen zijn gelegd en het afschot is gecontroleerd, kan de installatie worden voltooid. Sluit de leidingen aan op de rest van het rioleringssysteem en zorg ervoor dat alle verbindingen goed zijn afgedicht. U kunt nu gemakkelijk afvalwater afvoeren naar het riool.

Conclusie

Het aanleggen van een riolering met het juiste afschot kan op het eerste gezicht een uitdaging lijken, maar met een goed begrip van het concept en een stapsgewijze benadering is het zeker haalbaar. Het belangrijkste is dat u een evenwichtige helling behoudt die het water efficiënt door de leidingen leidt, en zo de efficiënte werking van uw rioleringssysteem waarborgt.
Wilt u meer informatie over het aanleggen van een riolering of heeft u hulp nodig bij uw project? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen u graag verder!

 

1
Van Zeeland Watertechniek
Van Zeeland Watertechniek Online
Kan ik je ergens mee helpen? Stuur me alsjeblieft een bericht. We zijn momenteel gesloten, maar laat gerust een bericht achter.