Hydrofoorpomp aansluiten: waar moet u op letten?

Een hydrofoorpomp is een essentieel onderdeel van watersystemen in veel huishoudens en industrieën. De pomp verhoogt de waterdruk in de leidingen en garandeert daardoor een betrouwbare voorziening van water. Het correct aansluiten van een hydrofoorpomp is cruciaal om de pomp veilig en efficiënt te laten werken en het water onder de gewenste druk te verplaatsen. In deze handleiding bespreken we de belangrijke stappen voor het aansluiten van een hydrofoorpomp.

Elbi kunststof tank reparerenElbi kunststof tank repareren

Wat is een hydrofoor?

Een hydrofoorpomp is een apparaat dat de waterdruk in de leidingen verhoogt. Deze pompen worden dus vaak gebruikt in situaties waar de waterdruk onvoldoende is, zoals in hoger gelegen gebieden of in gebouwen met meerdere verdiepingen. Meer weten over deze pompen? Lees dan onze blog over het verschil tussen een beregeningspomp en een hydrofoorpomp.

Het aansluiten van de hydrofoorpomp

Vraagt u zich af of u de hydrofoorpomp het beste zelf kunt aansluiten of dat het verstandiger is om hierbij de hulp van een expert in te schakelen? Het is mogelijk om de pomp zelf aan te sluiten, wel moeten de meeste pompen geïntegreerd worden in het bestaande leidingnetwerk. Om die reden is voor de installatie van deze pompen vaak meer technische kennis nodig. Als u twijfelt is het altijd verstandig om de hulp van een specialist in te schakelen zodat de installatie van de waterpomp veilig en op de juiste manier gebeurt.

Benodigde gereedschap en materialen voor het installeren van een hydrofoor

Voor het in orde maken van de pomp op de juiste manier zijn er een aantal materialen nodig die u gebruikt in de volgende stappen:

  1. De hydrofoorpomp naar keuze inclusief bijbehorende handleiding
  2. De nodige aansluitmaterialen (zoals buizen, koppelingen, tape en/of lijm en reiniger zoals van toepassing voor de gekozen pomp)
  3. Een leiding kniptang en afbramer, vijl of slijptol met afbraamschijf
  4. Om de leiding met klemmen te bevestigen: een waterpas, potlood of stift, (een boormachine,) en een schroevendraaiers of schroefmachine met bitje die past bij de schroeven

De ideale locatie voor de pomp

Voordat u de hydrofoorpomp kunt aansluiten is het belangrijk om de locatie van de pomp te bepalen. De pomp bevindt zich op de ideale locatie als deze geplaatst is in een droge, goed geventileerde ruimte dicht bij de waterbron en het elektriciteitsnet. Daarbij heeft een vorstvrije ruimte de voorkeur om de hydrofoorpomp in de winter niet los te hoeven koppelen. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de pomp toegankelijk is voor onderhoud als dit in de toekomst ooit van toepassing is en er stappen ondernomen moeten worden.

Stap voor stap: de installatie van de hydrofoorpomp

Deze handleiding is gebaseerd op algemene stappen en principes voor het installeren van hydrofoorpompen, geldend voor veel modellen en installatiescenario's. Raadpleeg altijd de originele handleiding van het product voor merk- en model-specifieke instructies en details voor veilige en juiste installatie van de pomp.

Stap 1: sluit de waterbron aan op de pomp

Verbind de aanzuigleiding van de pomp met de waterbron. Doe dit door de zuigslang of zuigleiding  te koppelen aan de aanzuigzijde van de pomp. Meestal is dit aan de zijkant van de pomp. Zorg ervoor dat alle verbindingen goed afgedicht zijn om luchtlekken te voorkomen. Check goed of de aanzuigaansluiting water- en luchtdicht is. Dit is belangrijk omdat de pomp via deze aansluiting het water moet gaan aanzuigen en het minste beetje lucht of het kleinste lek de prestatie van de pomp zal beïnvloeden. Zorg daarnaast dat de aangesloten slang onbeschadigd en knikvrij is. Kies daarbij voor een slang waar een spiraal in zit, om het vlakzuigen van de slang te voorkomen. Bij een pvc-aanzuigleiding wordt aangeraden om gebruik te maken van bochten in plaats van knieën, om de weerstand zo laag mogelijk te houden.

Stap 2: de drukzijde van de pomp

Sluit de drukleiding aan op de pomp. Dit is de leiding waardoor het water onder hoge druk weggepompt wordt naar het leidingsysteem. Zorg ook hier dat de aansluiting water- en luchtdicht is zodat het systeem gevuld blijft en lucht geen kans maakt om de werking van de pomp te verminderen.

Stap 3: het veilig in orde maken van de elektrische aansluitingen van de pomp

Sluit de pomp aan op het elektriciteitsnet. Volg hierbij nauwkeurig de instructies van de fabrikant. Zorg voor een aardlekschakelaar voor extra veiligheid. Twijfelt u, neem dan zeker contact op met een specialist. Veiligheid voorop!

Stap 4: de eerste opstart van de pomp, het testen van de pomp

Voordat u de pomp in gebruik neemt, is het belangrijk om deze goed te testen. Controleer allereerst op lekken, zuig vervolgens enkel de eerste keer de aanzuigleiding met een handmembraanpomp aan of giet de pomp aan. Start de pomp op en zet de hoofdkraan aan de perszijde rustig open. Luister zodra de pomp begint naar ongebruikelijke geluiden die kunnen duiden op problemen. Signaleert u tijdens deze eerste opstart van de waterpomp alsnog een probleem of lekkage? Controleer of u alle stappen juist hebt gevolgd. Blijft het probleem zich voordoen of weet u niet zeker of de pomp juist is aangesloten, neem dan contact op met de fabrikant of een expert.

Na de installatie: veiligheid en onderhoud van de aansluiting en pomp

Als u de hydrofoorpomp succesvol heeft aangesloten is het belangrijk om de veiligheid te waarborgen. Controleer de pomp daarom regelmatig op slijtage of eventuele lekkages. Voorkom daarnaast dat de pomp droogloopt, dat veroorzaakt mogelijk schade. Gaat u onderhoud uitvoeren? Doe dit op de juiste wijze en schakel de pomp uit en haal deze van de stroom voordat er onderhoud gepleegd wordt. Als de pomp niet op een vorstvrije locatie staat, zorg dan dat deze losgekoppeld wordt en op een vorstvrije plaats opgeslagen wordt, voordat het gaat vriezen. Na het opnieuw aansluiten van de de pomp moet hij opnieuw aangezogen, met een handmembraanpomp of aangegoten worden, voordat hij weer voor de eerste keer aangezet wordt.

Uw nieuwe hydrofoorpomp is aangesloten

Een hydrofoorpomp correct aansluiten vereist aandacht voor detail en zorgvuldigheid. Door de bovenstaande stappen te volgen, kunt u ervoor zorgen dat uw pomp efficiënt en veilig werkt. Vergeet niet de handleiding van de fabrikant te raadplegen voor specifieke instructies en aanbevelingen.

1
Van Zeeland Watertechniek
Van Zeeland Watertechniek Online
Kan ik je ergens mee helpen? Stuur me alsjeblieft een bericht. We zijn momenteel gesloten, maar laat gerust een bericht achter.